Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Levoča

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
22 864 511 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
7 591 372 €
33 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
3 303 595 €
44 %
43 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
2 234 057 €
29 %
17 %
Sekundárne vzdelávanie
1 359 641 €
18 %
27 %
Vedľajšie služby v školstve
694 079 €
9 %
12 %
Bývanie a občianska vybavenosť
4 540 057 €
20 %
7 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
3 726 708 €
82 %
18 %
Rozvoj obcí
447 419 €
10 %
57 %
Verejné osvetlenie
336 740 €
7 %
17 %
Rozvoj bývania
22 607 €
0 %
8 %
Zásobovanie vodou
6 583 €
0 %
0 %
Ekonomická oblasť
3 016 970 €
13 %
13 %
Ťažba, výroba a výstavba
1 428 852 €
47 %
9 %
Doprava
1 267 061 €
42 %
83 %
Iné odvetvia
121 874 €
4 %
2 %
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
110 577 €
4 %
0 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
88 457 €
3 %
3 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
150 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
2 789 222 €
12 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
1 566 912 €
56 %
82 %
Ochrana prírody a krajiny
1 219 790 €
44 %
3 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
2 520 €
0 %
11 %
Všeobecné verejné služby
2 241 669 €
10 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 505 261 €
67 %
79 %
Transakcie verejného dlhu
652 400 €
29 %
16 %
Všeobecné služby
45 925 €
2 %
3 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
38 083 €
2 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 644 774 €
7 %
8 %
Rekreačné a športové služby
701 718 €
43 %
49 %
Kultúrne služby
663 991 €
40 %
42 %
Náboženské a iné spoločenské služby
223 874 €
14 %
4 %
Vysielacie a vydavateľské služby
55 193 €
3 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
725 721 €
3 %
6 %
Staroba
479 585 €
66 %
75 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
165 462 €
23 %
11 %
Rodina a deti
80 674 €
11 %
6 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
292 942 €
1 %
3 %
Policajné služby
290 482 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
2 460 €
1 %
4 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
21 779 €
0 %
1 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
21 779 €
100 %
37 %
Obrana
4 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
4 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby