Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dunajský Klátov

Finančné zdravie
2,8
z max. 6
Nedostatočné
Celkový dlh
1,8
Dlhová služba
1,9
Bilancia bežného účtu
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,4
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,7
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne rozpočtové alebo príspevkové organizácie
Dcérske organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne dcérske organizácie
Príjmy604,6 tis. €
Daňové príjmy
49,1 %
Nedaňové príjmy
27,1 %
Granty a transfery
9,7 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
8,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5,9 %
Dunajský Klátov
priemer obcí
Výdavky597,9 tis. €
Všeobecné verejné služby
57,9 %
Bývanie a občianska vybavenosť
12,9 %
Vzdelávanie
8,9 %
Ekonomická oblasť
6,6 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
5,9 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
4,2 %
Ochrana životného prostredia
3,6 %
Sociálne zabezpečenie
0,1 %
Dunajský Klátov
priemer obcí
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tejto obci?
Hodnotiť    Komentovať
Celkové hodnotenie
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
zatiaľ nehodnotené
Predstavitelia samosprávy
Mária Csibová

MOST - HÍD, SMK-MKP

starosta od 2.12.2006
História >
Základné informácie
Štatút:obec
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský kraj
E-mail:ocudunklatov@stonline.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby