Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dunajský Klátov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
597 932 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Všeobecné verejné služby
346 118 €
58 %
27 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
216 153 €
62 %
88 %
Transakcie verejného dlhu
129 965 €
38 %
9 %
Bývanie a občianska vybavenosť
76 837 €
13 %
8 %
Rozvoj bývania
47 119 €
61 %
18 %
Rozvoj obcí
18 631 €
24 %
54 %
Verejné osvetlenie
11 088 €
14 %
12 %
Vzdelávanie
53 455 €
9 %
43 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
53 455 €
100 %
53 %
Ekonomická oblasť
39 256 €
7 %
4 %
Doprava
39 256 €
100 %
61 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
35 315 €
6 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
35 315 €
100 %
72 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
24 858 €
4 %
4 %
Kultúrne služby
17 137 €
69 %
48 %
Náboženské a iné spoločenské služby
4 724 €
19 %
15 %
Rekreačné a športové služby
2 769 €
11 %
31 %
Vysielacie a vydavateľské služby
229 €
1 %
3 %
Ochrana životného prostredia
21 645 €
4 %
6 %
Nakladanie s odpadmi
21 645 €
100 %
62 %
Sociálne zabezpečenie
449 €
0 %
4 %
Staroba
449 €
100 %
55 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby