Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dunajský Klátov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
604 598 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Daňové príjmy
296 678 €
49 %
44 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
218 221 €
74 %
82 %
Dane za tovary a služby
47 065 €
16 %
7 %
Dane z majetku
31 393 €
11 %
11 %
Nedaňové príjmy
163 714 €
27 %
9 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
137 993 €
84 %
29 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
25 719 €
16 %
49 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
3 €
0 %
0 %
Kapitálové príjmy
0 €
0 %
13 %
Granty a transfery
58 826 €
10 %
37 %
Tuzemské bežné granty a transfery
58 826 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
49 812 €
8 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
49 812 €
100 %
100 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
35 568 €
6 %
8 %
Z ostatných finančných operácií
35 568 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby