Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava (magistrát)

Aktuálny stav
4,3
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
3,7
Dlhová služba
5,7
Bilancia bežného účtu
2,6
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Bratislava (magistrát)
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Bratislava (magistrát)
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 45,1 %
3,7
22,4 %
Dlhová služba 3,0 %
5,6
3,8 %
Bilancia bežného účtu -0,7 %
1,9
6,1 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa -17 € -6 €
Celkový dlh na obyvateľa 354 € 213 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 828 € 2 896 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 49 € 22 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia -1,9 %
2,6
-0,6 %
Intenzita investovania 1,3 %
0,5
6,7 %
Čistý majetok 360,5 %
3,6
317,5 %
Okamžitá likvidita 463,4 %
6,0
259,1 %
Pohotová likvidita 539,3 %
6,0
295,9 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
10,9 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 362 851 566 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 15 895 212 €
Výdavky bežného rozpočtu 365 550 557 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 20 517 946 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 21 136 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 12 715 291 €
Dlhodobé záväzky 398 351 €
Krátkodobé záväzky 16 746 487 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 156 556 372 €
Bankové úvery a výpomoci 156 556 372 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 7 897 333 €
Úrokové splátky 306 282 €
Finančné účty 77 606 150 €
Neobežný majetok 1 330 405 686 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 442 420
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 21 863 060 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby