Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava (magistrát)

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
435 099 447 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Ekonomická oblasť
135 663 573 €
31 %
13 %
Doprava
128 906 106 €
95 %
83 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
5 035 099 €
4 %
1 %
Iné odvetvia
1 229 585 €
1 %
2 %
Ťažba, výroba a výstavba
492 783 €
0 %
9 %
Všeobecné verejné služby
124 664 167 €
29 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
124 664 167 €
100 %
79 %
Bývanie a občianska vybavenosť
37 984 364 €
9 %
7 %
Rozvoj obcí
25 844 732 €
68 %
57 %
Verejné osvetlenie
7 515 857 €
20 %
17 %
Rozvoj bývania
4 623 775 €
12 %
8 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
36 830 781 €
8 %
8 %
Kultúrne služby
25 259 022 €
69 %
42 %
Rekreačné a športové služby
11 412 298 €
31 %
49 %
Vysielacie a vydavateľské služby
159 460 €
0 %
2 %
Ochrana životného prostredia
36 570 878 €
8 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
36 570 878 €
100 %
82 %
Vzdelávanie
29 793 399 €
7 %
37 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
21 330 096 €
72 %
17 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
5 873 061 €
20 %
43 %
Vedľajšie služby v školstve
2 590 242 €
9 %
12 %
Sociálne zabezpečenie
22 683 646 €
5 %
6 %
Staroba
20 150 391 €
89 %
75 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
2 009 668 €
9 %
11 %
Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia
261 713 €
1 %
0 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
139 454 €
1 %
1 %
Rodina a deti
122 420 €
1 %
6 %
Bývanie
0 €
0 %
1 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
10 902 274 €
3 %
3 %
Policajné služby
10 902 274 €
100 %
95 %
Obrana
6 363 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
6 363 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby