Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava (magistrát)

Kliknutím na ikonu si môžete zobraziť rebríček za všetky organizácie z rovnakého odvetvia (napríklad zdravotníctvo, vzdelávanie, priemysel, ...). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať odvetvia alebo stĺpce.
Pridať / odstrániť stĺpce
názov
typ
organizácie
odvetvie
výnosy
rozdiel
výnosov
a nákladov
vlastnícky
podiel
dcérska spoločnosť
Doprava a skladovanie
121,2 mil. €
-471,2 tis. €
100 %
dcérska spoločnosť
Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov
104,8 mil. €
8,3 mil. €
59.28 %
dcérska spoločnosť
Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov
32,7 mil. €
3,6 mil. €
100 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
11,4 mil. €
-134,4 tis. €
100 %
príspevková organizácia
Ostatné činnosti
10,5 mil. €
324,8 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
5,4 mil. €
-14,7 tis. €
100 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
3,4 mil. €
-227,0 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
3,2 mil. €
-52,3 tis. €
100 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
3,0 mil. €
-5,1 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
3,0 mil. €
-10,8 tis. €
100 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
2,9 mil. €
75 
100 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
2,8 mil. €
-27,1 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
2,6 mil. €
14,8 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
2,4 mil. €
145,8 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
2,3 mil. €
7,6 tis. €
100 %
príspevková organizácia
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
2,3 mil. €
26,1 tis. €
100 %
dcérska spoločnosť
Odborné, vedecké a technické činnosti
1,8 mil. €
275,3 tis. €
66 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
1,8 mil. €
94,5 tis. €
100 %
príspevková organizácia
Verejná správa a obrana
1,7 mil. €
-177,7 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,6 mil. €
7,2 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
1,5 mil. €
-5,1 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,4 mil. €
552 
100 %
príspevková organizácia
Odborné, vedecké a technické činnosti
1,4 mil. €
18,2 tis. €
100 %
dcérska spoločnosť
Činnosti v oblasti nehnuteľností
1,3 mil. €
30,6 tis. €
100 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
1,3 mil. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,2 mil. €
-2,8 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,2 mil. €
-486 
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,1 mil. €
532 
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,1 mil. €
144 
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
978,8 tis. €
-1,5 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
961,0 tis. €
1,0 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
908,0 tis. €
25,1 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
790,7 tis. €
794 
100 %
rozpočtová organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
520,7 tis. €
-6,6 tis. €
100 %
príspevková organizácia
Verejná správa a obrana
394,5 tis. €
7,2 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
297,0 tis. €
-1,1 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
180,1 tis. €
-2,1 tis. €
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby