Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava (magistrát)

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
467 215 063 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
257 418 031 €
55 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
177 323 797 €
69 %
74 %
Dane z majetku
46 774 037 €
18 %
17 %
Dane za tovary a služby
33 320 198 €
13 %
9 %
Granty a transfery
116 360 897 €
25 %
31 %
Tuzemské bežné granty a transfery
115 463 399 €
99 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
523 075 €
0 %
0 %
Zahraničné granty
374 422 €
0 %
1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
44 849 567 €
10 %
8 %
Z ostatných finančných operácií
44 849 567 €
100 %
98 %
Nedaňové príjmy
43 586 568 €
9 %
10 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
17 376 603 €
40 %
52 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
17 157 394 €
39 %
29 %
Iné nedaňové príjmy
5 935 101 €
14 %
10 %
Kapitálové príjmy
3 117 377 €
7 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
93 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
5 000 000 €
1 %
4 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
5 000 000 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby