Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa

Náklady spolu
1 996 708 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 812 254 €
91 %
95 %
Osobné náklady
1 399 773 €
77 %
79 %
Mzdové náklady
1 017 776 €
56 %
57 %
Sociálne poistenie
355 044 €
20 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
354 488 €
20 %
20 %
Ostatné sociálne poistenie
556 €
0 %
0 %
Sociálne náklady
26 953 €
1 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
26 953 €
1 %
2 %
Spotrebované nákupy
243 417 €
13 %
13 %
Spotreba materiálu
172 474 €
10 %
9 %
Spotreba energie
70 942 €
4 %
4 %
Služby
100 530 €
6 %
5 %
Opravy a udržiavanie
56 977 €
3 %
2 %
Ostatné služby
43 456 €
2 %
3 %
Cestovné
98 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
60 844 €
3 %
3 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
60 844 €
3 %
3 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60 844 €
3 %
3 %
Dane a poplatky
4 671 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
4 671 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 019 €
0 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 019 €
0 %
1 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
184 455 €
9 %
5 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
183 355 €
99 %
97 %
Náklady z odvodu príjmov
183 355 €
99 %
95 %
Finančné náklady
1 100 €
1 %
3 %
Ostatné finančné náklady
1 100 €
1 %
3 %
Nákladové úroky
0 €
0 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby