Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš

Spolu majetok
5 252 724 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
5 222 971 €
99 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
5 222 971 €
100 %
100 %
Stavby
4 764 566 €
91 %
61 %
Pozemky
347 582 €
7 %
16 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
60 530 €
1 %
3 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
50 292 €
1 %
4 %
Obežný majetok
29 753 €
1 %
7 %
Finančné účty súčet
24 703 €
83 %
84 %
Bankové účty
23 270 €
78 %
81 %
Peniaze
1 413 €
5 %
1 %
Ceniny
20 €
0 %
1 %
Pohľadávky spolu
5 051 €
17 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
5 051 €
17 %
11 %
Odberatelia
2 542 €
9 %
3 %
Ostatné pohľadávky
2 508 €
8 %
1 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby