Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
510 480 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Granty a transfery
347 267 €
68 %
61 %
Tuzemské bežné granty a transfery
347 267 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
136 013 €
27 %
36 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
133 826 €
98 %
75 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 946 €
1 %
24 %
Iné nedaňové príjmy
241 €
0 %
1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
27 201 €
5 %
3 %
Z ostatných finančných operácií
27 201 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby