Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
485 798 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
199 925 €
41 %
49 %
Energie, voda a komunikácie
96 077 €
48 %
25 %
Materiál
46 068 €
23 %
14 %
Služby
33 082 €
17 %
48 %
Rutinná a štandardná údržba
21 246 €
11 %
9 %
Dopravné
3 452 €
2 %
2 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
177 287 €
36 %
33 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
127 389 €
72 %
74 %
Príplatky
26 153 €
15 %
17 %
Odmeny
23 745 €
13 %
8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
63 189 €
13 %
12 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
45 353 €
72 %
71 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
10 877 €
17 %
9 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
6 918 €
11 %
18 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
40 €
0 %
2 %
Kapitálové výdavky
45 398 €
9 %
5 %
Obstarávanie kapitálových aktív
45 398 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby