Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA

Spolu majetok
433 025 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
323 523 €
75 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
323 523 €
100 %
94 %
Dopravné prostriedky
192 150 €
59 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
72 412 €
22 %
8 %
Stavby
58 961 €
18 %
71 %
Obežný majetok
101 935 €
24 %
8 %
Finančné účty súčet
48 957 €
48 %
42 %
Bankové účty
48 533 €
48 %
41 %
Peniaze
424 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
33 584 €
33 %
5 %
Materiál
33 584 €
33 %
4 %
Pohľadávky spolu
19 394 €
19 %
51 %
Dlhodobé pohľadávky súčet
18 340 €
18 %
8 %
Odberatelia
10 229 €
10 %
0 %
Iné pohľadávky
8 111 €
8 %
4 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 054 €
1 %
42 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
989 €
1 %
0 %
Ostatné pohľadávky
65 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
7 567 €
2 %
1 %
Náklady budúcich období
7 567 €
100 %
5 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby