Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

DOM KULTÚRY V ČADCI

Spolu majetok
1 847 444 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 789 033 €
97 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 789 033 €
100 %
100 %
Stavby
1 758 959 €
98 %
61 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
24 500 €
1 %
15 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 575 €
0 %
3 %
Obežný majetok
58 227 €
3 %
7 %
Finančné účty súčet
39 612 €
68 %
84 %
Bankové účty
34 108 €
59 %
81 %
Peniaze
3 736 €
6 %
1 %
Ceniny
1 769 €
3 %
1 %
Zásoby súčet
12 597 €
22 %
4 %
Tovar
12 503 €
21 %
1 %
Materiál
94 €
0 %
2 %
Pohľadávky spolu
6 017 €
10 %
12 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
6 017 €
10 %
11 %
Odberatelia
3 692 €
6 %
3 %
Ostatné pohľadávky
2 325 €
4 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
184 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
184 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby