Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi

Spolu majetok
97 700 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
53 787 €
55 %
83 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
53 787 €
100 %
100 %
Stavby
40 108 €
75 %
75 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 538 €
20 %
3 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
2 858 €
5 %
0 %
Umelecké diela a zbierky
282 €
1 %
0 %
Obežný majetok
42 286 €
43 %
16 %
Finančné účty súčet
42 275 €
100 %
95 %
Bankové účty
42 229 €
100 %
87 %
Príjmový rozpočtový účet
29 €
0 %
0 %
Výdavkový rozpočtový účet
17 €
0 %
2 %
Pohľadávky spolu
11 €
0 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
11 €
0 %
3 %
Pohľadávky voči zamestnancom
11 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
1 626 €
2 %
1 %
Náklady budúcich období
1 626 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby