Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi

Náklady spolu
494 131 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
463 252 €
94 %
93 %
Osobné náklady
419 014 €
90 %
87 %
Mzdové náklady
304 733 €
66 %
64 %
Sociálne poistenie
99 883 €
22 %
21 %
Zákonné sociálne poistenie
99 883 €
22 %
21 %
Sociálne náklady
14 397 €
3 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
14 360 €
3 %
2 %
Ostatné sociálne náklady
37 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
19 178 €
4 %
6 %
Spotreba materiálu
10 396 €
2 %
4 %
Spotreba energie
8 782 €
2 %
3 %
Služby
12 385 €
3 %
4 %
Ostatné služby
11 656 €
3 %
3 %
Opravy a udržiavanie
541 €
0 %
1 %
Cestovné
189 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
9 241 €
2 %
2 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 241 €
2 %
2 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 241 €
2 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 315 €
1 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 315 €
1 %
0 %
Dane a poplatky
119 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
119 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
30 878 €
6 %
7 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
30 394 €
98 %
97 %
Náklady z odvodu príjmov
30 394 €
98 %
96 %
Finančné náklady
484 €
2 %
3 %
Ostatné finančné náklady
484 €
2 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby