Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Komenského 113 v Lipanoch

Náklady spolu
1 943 251 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 920 064 €
99 %
95 %
Osobné náklady
1 635 213 €
85 %
79 %
Mzdové náklady
1 184 030 €
62 %
57 %
Sociálne poistenie
410 503 €
21 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
408 451 €
21 %
20 %
Ostatné sociálne poistenie
2 052 €
0 %
0 %
Sociálne náklady
40 680 €
2 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
40 680 €
2 %
2 %
Spotrebované nákupy
117 579 €
6 %
13 %
Spotreba materiálu
75 525 €
4 %
9 %
Spotreba energie
42 054 €
2 %
4 %
Služby
96 189 €
5 %
5 %
Ostatné služby
58 362 €
3 %
3 %
Opravy a udržiavanie
33 918 €
2 %
2 %
Cestovné
3 909 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
40 303 €
2 %
3 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
40 303 €
2 %
3 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 303 €
2 %
3 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
28 858 €
2 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
28 858 €
2 %
1 %
Dane a poplatky
1 922 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
1 922 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
23 187 €
1 %
5 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
21 937 €
95 %
97 %
Náklady z odvodu príjmov
21 937 €
95 %
95 %
Finančné náklady
1 250 €
5 %
3 %
Ostatné finančné náklady
1 250 €
5 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby