Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zlaté Moravce

Aktuálny stav
4,5
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,8
Dlhová služba
4,7
Bilancia bežného účtu
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3,4
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Zlaté Moravce
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 24,1 %
4,8
22,3 %
Dlhová služba 15,3 %
4,2
4,8 %
Bilancia bežného účtu 9,7 %
3,9
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,4 %
5,9
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,3 %
2,7
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa -12 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 193 € 175 €
Čistý majetok na obyvateľa 1 931 € 2 803 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -1 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia -1,1 %
2,8
1,9 %
Intenzita investovania 10,9 %
4,4
6,9 %
Čistý majetok 241,4 %
2,4
356,5 %
Okamžitá likvidita 140,0 %
4,2
228,4 %
Pohotová likvidita 175,2 %
3,5
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 8,8 %
5,6
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 10 740 864 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 1 043 162 €
Výdavky bežného rozpočtu 9 700 234 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 2 218 196 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 32 859 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 27 955 €
Krátkodobé pohľadávky 465 255 €
Dlhodobé záväzky 901 567 €
Krátkodobé záväzky 1 320 128 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 2 245 609 €
Bankové úvery a výpomoci 2 436 665 €
Úvery od ŠFRB 816 742 €
Výdavky na splácanie istiny 1 058 280 €
Úrokové splátky 34 038 €
Finančné účty 1 847 892 €
Neobežný majetok 22 992 040 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 11 656
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -9 205 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby