Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zlaté Moravce

Finančné zdravie
4,5
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
4,8
Dlhová služba
4,7
Bilancia bežného účtu
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3,4
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Dcérske organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne dcérske organizácie
Príjmy16,9 mil. €
Daňové príjmy
36,8 %
Granty a transfery
31,5 %
Nedaňové príjmy
17,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
7,8 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
6,1 %
Zlaté Moravce
priemer miest
Výdavky15,9 mil. €
Vzdelávanie
34,3 %
Všeobecné verejné služby
16,9 %
Bývanie a občianska vybavenosť
15,2 %
Ochrana životného prostredia
14,5 %
Ekonomická oblasť
7,3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
6,6 %
Sociálne zabezpečenie
3,3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
1,9 %
Obrana
0,0 %
Zlaté Moravce
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
5,0
Celkové hodnotenie
5,0
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
5,0
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
5,0
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
1 hodnotenie
Predstavitelia samosprávy
Dušan Husár

SMER-SD, SNS

primátor od 9.4.2016
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky kraj
E-mail:sekretariat@zlatemoravce.eu
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby