Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zlaté Moravce

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
16 900 051 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
6 222 620 €
37 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
4 813 891 €
77 %
77 %
Dane z majetku
819 664 €
13 %
14 %
Dane za tovary a služby
587 440 €
9 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
1 624 €
0 %
0 %
Granty a transfery
5 321 367 €
31 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
5 296 584 €
100 %
99 %
Zahraničné granty
24 333 €
0 %
0 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
450 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
2 997 868 €
18 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 239 095 €
41 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
982 923 €
33 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
474 904 €
16 %
11 %
Kapitálové príjmy
300 910 €
10 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
35 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 324 826 €
8 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
1 324 826 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 033 371 €
6 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 033 371 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby