Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zlaté Moravce

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
15 884 003 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
5 454 762 €
34 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
2 384 634 €
44 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
1 253 115 €
23 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 032 535 €
19 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
736 947 €
14 %
14 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
47 531 €
1 %
1 %
Všeobecné verejné služby
2 690 860 €
17 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 560 795 €
58 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
1 092 318 €
41 %
17 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
21 375 €
1 %
1 %
Všeobecné služby
16 372 €
1 %
2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
2 413 342 €
15 %
8 %
Rozvoj obcí
1 284 371 €
53 %
56 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
777 617 €
32 %
16 %
Verejné osvetlenie
336 011 €
14 %
16 %
Rozvoj bývania
14 642 €
1 %
11 %
Zásobovanie vodou
700 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
2 299 056 €
14 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
1 833 196 €
80 %
85 %
Znižovanie znečisťovania
407 547 €
18 %
2 %
Nakladanie s odpadovými vodami
38 465 €
2 %
2 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
19 847 €
1 %
9 %
Ekonomická oblasť
1 158 258 €
7 %
14 %
Doprava
772 014 €
67 %
84 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
291 625 €
25 %
3 %
Ťažba, výroba a výstavba
93 619 €
8 %
8 %
Iné odvetvia
1 000 €
0 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 051 724 €
7 %
9 %
Kultúrne služby
787 470 €
75 %
45 %
Rekreačné a športové služby
264 254 €
25 %
47 %
Sociálne zabezpečenie
521 479 €
3 %
6 %
Staroba
467 007 €
90 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
33 950 €
7 %
12 %
Rodina a deti
20 521 €
4 %
6 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
0 €
0 %
1 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
293 983 €
2 %
3 %
Policajné služby
292 583 €
100 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
1 400 €
0 %
5 %
Obrana
540 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
540 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby