Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zlaté Moravce

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
15 884 003 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
10 319 605 €
65 %
68 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
8 480 691 €
82 %
92 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
1 267 735 €
12 %
6 %
Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
323 850 €
3 %
0 %
Zdroje z predaja majetku
247 329 €
2 %
1 %
Zo štátneho rozpočtu
3 209 956 €
20 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
2 997 119 €
93 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
204 475 €
6 %
7 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
8 361 €
0 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
1 324 650 €
8 %
4 %
Iné zdroje
1 045 135 €
79 %
26 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
279 514 €
21 %
74 %
Bankové úvery
1 029 793 €
6 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
1 029 793 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby