Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vrbové

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
6 460 770 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
3 759 649 €
58 %
68 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
3 561 855 €
95 %
92 %
Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
150 000 €
4 %
0 %
Zdroje z predaja majetku
36 440 €
1 %
1 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
11 353 €
0 %
6 %
Zo štátneho rozpočtu
2 019 757 €
31 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
1 969 446 €
98 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
50 311 €
2 %
7 %
Bankové úvery
492 434 €
8 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
492 434 €
100 %
96 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
188 930 €
3 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
184 692 €
98 %
74 %
Iné zdroje
4 238 €
2 %
26 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby