Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Turzovka

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 263 088 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
2 807 841 €
39 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 097 775 €
39 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
687 983 €
25 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
641 083 €
23 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
363 545 €
13 %
14 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
17 455 €
1 %
1 %
Všeobecné verejné služby
1 982 820 €
27 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 694 465 €
85 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
262 383 €
13 %
17 %
Všeobecné služby
14 140 €
1 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
11 832 €
1 %
1 %
Ekonomická oblasť
871 654 €
12 %
14 %
Doprava
791 740 €
91 %
84 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
49 772 €
6 %
3 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
30 142 €
3 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
501 199 €
7 %
9 %
Kultúrne služby
351 962 €
70 %
45 %
Rekreačné a športové služby
76 304 €
15 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
45 393 €
9 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
24 239 €
5 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
3 301 €
1 %
2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
479 369 €
7 %
8 %
Rozvoj obcí
368 214 €
77 %
56 %
Verejné osvetlenie
86 854 €
18 %
16 %
Rozvoj bývania
24 214 €
5 %
11 %
Zásobovanie vodou
88 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
312 856 €
4 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
312 856 €
100 %
85 %
Sociálne zabezpečenie
165 082 €
2 %
6 %
Staroba
147 372 €
89 %
76 %
Rodina a deti
15 695 €
10 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
2 015 €
1 %
12 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
142 267 €
2 %
3 %
Policajné služby
87 502 €
62 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
54 765 €
38 %
5 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby