Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Turzovka

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 263 088 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
4 212 083 €
58 %
68 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
3 535 702 €
84 %
92 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
426 243 €
10 %
6 %
Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
129 227 €
3 %
0 %
Zdroje z predaja majetku
120 912 €
3 %
1 %
Zo štátneho rozpočtu
2 331 692 €
32 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
1 387 803 €
60 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
943 889 €
40 %
7 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
0 €
0 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
429 730 €
6 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
251 991 €
59 %
74 %
Iné zdroje
177 739 €
41 %
26 %
Bankové úvery
289 583 €
4 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
289 583 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby