Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Turany

Finančné zdravie
4,8
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
5,9
Dlhová služba
5,3
Bilancia bežného účtu
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2,9
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Dcérske organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne dcérske organizácie
Príjmy3,6 mil. €
Daňové príjmy
49,8 %
Granty a transfery
34,7 %
Nedaňové príjmy
11,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,5 %
Turany
priemer miest
Výdavky3,5 mil. €
Vzdelávanie
44,1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
17,4 %
Všeobecné verejné služby
16,5 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
6,8 %
Ekonomická oblasť
5,7 %
Ochrana životného prostredia
5,2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
3,0 %
Sociálne zabezpečenie
1,3 %
Turany
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
3,8
Celkové hodnotenie
4,0
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
4,6
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
3,1
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
3 hodnotenia
Predstavitelia samosprávy
Dušan Novysedlák

nezávislý kandidát

primátor od 10.11.2018
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Martin
Kraj:Žilinský kraj
E-mail:obecturany@nextra.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby