Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Turany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
3 494 184 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
1 541 317 €
44 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
681 097 €
44 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
508 695 €
33 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
315 345 €
20 %
14 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
36 180 €
2 %
18 %
Bývanie a občianska vybavenosť
606 771 €
17 %
8 %
Rozvoj obcí
457 294 €
75 %
56 %
Rozvoj bývania
105 146 €
17 %
11 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
26 669 €
4 %
16 %
Verejné osvetlenie
17 662 €
3 %
16 %
Všeobecné verejné služby
575 646 €
16 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
502 122 €
87 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
44 868 €
8 %
17 %
Všeobecné služby
21 063 €
4 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
7 592 €
1 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
237 161 €
7 %
9 %
Kultúrne služby
117 733 €
50 %
45 %
Rekreačné a športové služby
84 689 €
36 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
21 371 €
9 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
13 368 €
6 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
0 €
0 %
3 %
Ekonomická oblasť
200 438 €
6 %
14 %
Doprava
149 255 €
74 %
84 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
45 683 €
23 %
1 %
Ťažba, výroba a výstavba
5 499 €
3 %
8 %
Ochrana životného prostredia
182 625 €
5 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
109 903 €
60 %
85 %
Ochrana prírody a krajiny
71 005 €
39 %
3 %
Nakladanie s odpadovými vodami
1 138 €
1 %
2 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
580 €
0 %
9 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
105 672 €
3 %
3 %
Ochrana pred požiarmi
60 625 €
57 %
5 %
Policajné služby
45 046 €
43 %
95 %
Sociálne zabezpečenie
44 554 €
1 %
6 %
Staroba
31 304 €
70 %
76 %
Rodina a deti
7 157 €
16 %
6 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
3 437 €
8 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
2 656 €
6 %
12 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby