Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Turany

Aktuálny stav
4,8
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,9
Dlhová služba
5,3
Bilancia bežného účtu
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
2,9
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Turany
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 2,0 %
5,9
22,3 %
Dlhová služba 2,3 %
5,7
4,8 %
Bilancia bežného účtu 5,4 %
3,1
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,6 %
5,9
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,3 %
2,7
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 0 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 12 € 175 €
Čistý majetok na obyvateľa 1 268 € 2 803 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -60 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 0,1 %
3,0
1,9 %
Intenzita investovania 5,4 %
2,1
6,9 %
Čistý majetok 202,6 %
2,0
356,5 %
Okamžitá likvidita 64,6 %
1,9
228,4 %
Pohotová likvidita 88,0 %
1,8
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 18,1 %
5,1
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 3 128 956 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 13 119 €
Výdavky bežného rozpočtu 2 959 311 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 180 664 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 15 273 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 7 759 €
Krátkodobé pohľadávky 72 740 €
Dlhodobé záväzky 480 834 €
Krátkodobé záväzky 310 209 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 52 320 €
Bankové úvery a výpomoci 52 320 €
Úvery od ŠFRB 486 806 €
Výdavky na splácanie istiny 44 123 €
Úrokové splátky 745 €
Finančné účty 200 332 €
Neobežný majetok 5 285 675 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 4 291
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -257 921 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby