Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Turany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
3 613 981 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
1 799 650 €
50 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
1 578 315 €
88 %
77 %
Dane z majetku
128 010 €
7 %
14 %
Dane za tovary a služby
93 324 €
5 %
9 %
Granty a transfery
1 254 480 €
35 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
1 254 480 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
397 948 €
11 %
12 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
227 381 €
57 %
27 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
143 747 €
36 %
53 %
Iné nedaňové príjmy
21 701 €
5 %
11 %
Kapitálové príjmy
5 119 €
1 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
0 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
161 903 €
4 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
161 903 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby