Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Lipany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
12 320 746 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Granty a transfery
4 500 908 €
37 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
4 485 785 €
100 %
99 %
Zahraničné granty
15 122 €
0 %
0 %
Daňové príjmy
4 185 041 €
34 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
3 943 722 €
94 %
77 %
Dane za tovary a služby
123 914 €
3 %
9 %
Dane z majetku
116 327 €
3 %
14 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
1 078 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 753 309 €
14 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 753 309 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
1 466 044 €
12 %
12 %
Kapitálové príjmy
490 945 €
33 %
9 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
475 017 €
32 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
417 988 €
29 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
81 915 €
6 %
11 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
180 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
415 444 €
3 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
415 444 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby