Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Lipany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
12 320 746 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
5 534 785 €
45 %
67 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
4 911 805 €
89 %
91 %
Zdroje z predaja majetku
490 945 €
9 %
2 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
132 035 €
2 %
7 %
Zo štátneho rozpočtu
4 637 111 €
38 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
4 229 036 €
91 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
385 262 €
8 %
8 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
22 813 €
0 %
0 %
Bankové úvery
1 753 309 €
14 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
1 753 309 €
100 %
97 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
395 541 €
3 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
247 224 €
63 %
69 %
Iné zdroje
148 317 €
37 %
31 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby