Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Lipany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 822 748 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
4 814 228 €
44 %
37 %
Sekundárne vzdelávanie
1 770 965 €
37 %
26 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 329 637 €
28 %
42 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 132 504 €
24 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
581 121 €
12 %
14 %
Všeobecné verejné služby
2 012 313 €
19 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 808 974 €
90 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
171 012 €
8 %
17 %
Všeobecné služby
21 335 €
1 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
10 991 €
1 %
1 %
Ekonomická oblasť
1 051 298 €
10 %
14 %
Doprava
928 091 €
88 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
106 901 €
10 %
8 %
Iné odvetvia
13 855 €
1 %
2 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
2 451 €
0 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
969 714 €
9 %
9 %
Rekreačné a športové služby
581 522 €
60 %
47 %
Kultúrne služby
248 684 €
26 %
45 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
93 275 €
10 %
3 %
Náboženské a iné spoločenské služby
31 561 €
3 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
14 672 €
2 %
2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
882 271 €
8 %
8 %
Rozvoj obcí
666 550 €
76 %
56 %
Rozvoj bývania
158 755 €
18 %
11 %
Verejné osvetlenie
55 835 €
6 %
16 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
1 131 €
0 %
16 %
Sociálne zabezpečenie
531 173 €
5 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
243 524 €
46 %
12 %
Rodina a deti
176 700 €
33 %
6 %
Staroba
88 720 €
17 %
76 %
Nezamestnanosť
22 229 €
4 %
0 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
262 328 €
2 %
3 %
Policajné služby
251 652 €
96 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
10 676 €
4 %
5 %
Ochrana životného prostredia
254 979 €
2 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
189 692 €
74 %
85 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
64 387 €
25 %
9 %
Nakladanie s odpadovými vodami
526 €
0 %
2 %
Ochrana prírody a krajiny
374 €
0 %
3 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
44 174 €
0 %
0 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
44 174 €
100 %
72 %
Obrana
271 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
271 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby