Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
16 739 912 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Vzdelávanie
9 158 542 €
55 %
46 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
4 686 910 €
51 %
53 %
Sekundárne vzdelávanie
2 307 678 €
25 %
23 %
Vedľajšie služby v školstve
1 572 438 €
17 %
17 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
585 944 €
6 %
8 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
5 571 €
0 %
0 %
Všeobecné verejné služby
2 968 617 €
18 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
2 836 482 €
96 %
92 %
Všeobecné služby
69 629 €
2 %
5 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
62 506 €
2 %
2 %
Ekonomická oblasť
2 737 646 €
16 %
5 %
Doprava
2 137 097 €
78 %
81 %
Ťažba, výroba a výstavba
595 786 €
22 %
16 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
4 763 €
0 %
0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
805 213 €
5 %
8 %
Rekreačné a športové služby
421 264 €
52 %
41 %
Kultúrne služby
262 735 €
33 %
50 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
93 608 €
12 %
2 %
Vysielacie a vydavateľské služby
27 606 €
3 %
4 %
Sociálne zabezpečenie
711 130 €
4 %
8 %
Staroba
671 289 €
94 %
88 %
Rodina a deti
34 890 €
5 %
4 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
4 950 €
1 %
4 %
Ochrana životného prostredia
273 050 €
2 %
5 %
Nakladanie s odpadmi
273 050 €
100 %
78 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
61 665 €
0 %
0 %
Policajné služby
59 161 €
96 %
25 %
Ochrana pred požiarmi
2 503 €
4 %
48 %
Bývanie a občianska vybavenosť
24 052 €
0 %
5 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
24 052 €
100 %
37 %
Obrana
0 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
0 €
0 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby