Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
16 739 912 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Vlastné zdroje
10 572 982 €
63 %
68 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
10 381 459 €
98 %
93 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
153 900 €
1 %
5 %
Zdroje zo zisku
37 623 €
0 %
0 %
Zo štátneho rozpočtu
4 848 344 €
29 %
26 %
Zo štátneho rozpočtu
4 595 974 €
95 %
97 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
126 547 €
3 %
3 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
125 823 €
3 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
867 886 €
5 %
6 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
800 933 €
92 %
66 %
Iné zdroje
66 954 €
8 %
34 %
Bankové úvery
450 699 €
3 %
1 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
450 699 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby