Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola na Rajčianskej ul. č. 3 v Bratislave

Spolu majetok
959 285 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
820 732 €
86 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
820 732 €
100 %
100 %
Stavby
800 946 €
98 %
87 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 786 €
2 %
2 %
Obežný majetok
136 671 €
14 %
13 %
Finančné účty súčet
134 586 €
98 %
94 %
Bankové účty
134 583 €
98 %
91 %
Výdavkový rozpočtový účet
3 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
2 085 €
2 %
2 %
Materiál
2 085 €
2 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
1 882 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 882 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby