Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola na Rajčianskej ul. č. 3 v Bratislave

Náklady spolu
1 690 509 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 598 508 €
95 %
95 %
Osobné náklady
1 245 678 €
78 %
79 %
Mzdové náklady
909 563 €
57 %
57 %
Sociálne poistenie
311 777 €
20 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
306 547 €
19 %
20 %
Ostatné sociálne poistenie
5 230 €
0 %
0 %
Sociálne náklady
24 338 €
2 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
24 338 €
2 %
2 %
Spotrebované nákupy
205 728 €
13 %
13 %
Spotreba materiálu
143 261 €
9 %
9 %
Spotreba energie
62 467 €
4 %
4 %
Služby
104 996 €
7 %
5 %
Opravy a udržiavanie
71 739 €
4 %
2 %
Ostatné služby
26 003 €
2 %
3 %
Cestovné
7 254 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
39 892 €
2 %
3 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
39 892 €
2 %
3 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
39 892 €
2 %
3 %
Dane a poplatky
1 515 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
1 515 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
698 €
0 %
1 %
Manká a škody
698 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
92 001 €
5 %
5 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
90 872 €
99 %
97 %
Náklady z odvodu príjmov
90 872 €
99 %
95 %
Finančné náklady
1 130 €
1 %
3 %
Ostatné finančné náklady
1 130 €
1 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby