Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

DOM KULTÚRY V ČADCI

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
861 104 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Granty a transfery
537 347 €
62 %
61 %
Tuzemské bežné granty a transfery
537 347 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
291 202 €
34 %
36 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
253 250 €
87 %
75 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
34 600 €
12 %
24 %
Iné nedaňové príjmy
3 329 €
1 %
1 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
23 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
32 555 €
4 %
3 %
Z ostatných finančných operácií
32 555 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby