Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Náklady spolu
1 237 642 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 198 946 €
97 %
95 %
Osobné náklady
991 110 €
83 %
79 %
Mzdové náklady
703 050 €
59 %
57 %
Sociálne poistenie
257 183 €
21 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
246 402 €
21 %
20 %
Ostatné sociálne poistenie
10 781 €
1 %
0 %
Sociálne náklady
30 877 €
3 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
26 508 €
2 %
2 %
Ostatné sociálne náklady
4 369 €
0 %
0 %
Služby
125 909 €
11 %
5 %
Opravy a udržiavanie
82 578 €
7 %
2 %
Ostatné služby
38 746 €
3 %
3 %
Cestovné
4 402 €
0 %
0 %
Náklady na reprezentáciu
183 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
77 229 €
6 %
13 %
Spotreba energie
45 461 €
4 %
4 %
Spotreba materiálu
31 768 €
3 %
9 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 302 €
0 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 302 €
0 %
1 %
Dane a poplatky
1 199 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
1 199 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
1 196 €
0 %
3 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 196 €
0 %
3 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 196 €
0 %
3 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
38 696 €
3 %
5 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
33 237 €
86 %
97 %
Náklady z odvodu príjmov
33 237 €
86 %
95 %
Finančné náklady
5 459 €
14 %
3 %
Ostatné finančné náklady
5 459 €
14 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby