Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica

Spolu majetok
1 663 742 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 539 404 €
93 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 539 404 €
100 %
100 %
Stavby
1 483 389 €
96 %
87 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
45 903 €
3 %
0 %
Pozemky
10 112 €
1 %
10 %
Obežný majetok
124 208 €
7 %
13 %
Finančné účty súčet
123 924 €
100 %
94 %
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
77 976 €
63 %
2 %
Bankové účty
45 776 €
37 %
91 %
Výdavkový rozpočtový účet
120 €
0 %
1 %
Príjmový rozpočtový účet
52 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
284 €
0 %
2 %
Materiál
284 €
0 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
129 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
129 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby