Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica

Náklady spolu
900 200 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
846 431 €
94 %
95 %
Osobné náklady
664 306 €
78 %
79 %
Mzdové náklady
483 584 €
57 %
57 %
Sociálne poistenie
168 046 €
20 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
168 046 €
20 %
20 %
Sociálne náklady
12 677 €
1 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
12 677 €
1 %
2 %
Spotrebované nákupy
110 814 €
13 %
13 %
Spotreba materiálu
65 983 €
8 %
9 %
Spotreba energie
44 831 €
5 %
4 %
Služby
39 710 €
5 %
5 %
Ostatné služby
35 048 €
4 %
3 %
Opravy a udržiavanie
3 867 €
0 %
2 %
Cestovné
795 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
24 473 €
3 %
3 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 473 €
3 %
3 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 473 €
3 %
3 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 793 €
1 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 793 €
1 %
1 %
Dane a poplatky
336 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
336 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
53 768 €
6 %
5 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
49 603 €
92 %
97 %
Náklady z odvodu príjmov
49 551 €
92 %
95 %
Náklady z budúceho odvodu príjmov
52 €
0 %
1 %
Finančné náklady
4 165 €
8 %
3 %
Ostatné finančné náklady
4 165 €
8 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby