Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Spolu majetok
120 203 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
74 805 €
62 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
74 805 €
100 %
100 %
Stavby
47 749 €
64 %
74 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
22 017 €
29 %
3 %
Pozemky
5 039 €
7 %
9 %
Obežný majetok
45 302 €
38 %
15 %
Finančné účty súčet
44 999 €
99 %
93 %
Bankové účty
44 919 €
99 %
87 %
Výdavkový rozpočtový účet
79 €
0 %
1 %
Pohľadávky spolu
303 €
1 %
4 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
303 €
1 %
4 %
Ostatné pohľadávky
303 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
96 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období
96 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby