Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Náklady spolu
491 664 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
459 425 €
93 %
92 %
Osobné náklady
419 051 €
91 %
86 %
Mzdové náklady
296 119 €
64 %
62 %
Sociálne poistenie
103 682 €
23 %
21 %
Zákonné sociálne poistenie
103 267 €
22 %
21 %
Ostatné sociálne poistenie
415 €
0 %
0 %
Sociálne náklady
19 249 €
4 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
19 249 €
4 %
2 %
Spotrebované nákupy
21 188 €
5 %
7 %
Spotreba energie
10 610 €
2 %
3 %
Spotreba materiálu
10 578 €
2 %
4 %
Služby
12 277 €
3 %
6 %
Ostatné služby
12 277 €
3 %
4 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
6 159 €
1 %
2 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 159 €
1 %
1 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 159 €
1 %
1 %
Dane a poplatky
673 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
673 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
77 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
50 €
0 %
0 %
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
27 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
32 240 €
7 %
8 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
31 144 €
97 %
97 %
Náklady z odvodu príjmov
30 841 €
96 %
97 %
Náklady z budúceho odvodu príjmov
303 €
1 %
1 %
Finančné náklady
1 095 €
3 %
2 %
Ostatné finančné náklady
1 095 €
3 %
2 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby