Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Čadca

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
28 119 694 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
12 107 879 €
43 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
10 401 003 €
86 %
77 %
Dane z majetku
899 668 €
7 %
14 %
Dane za tovary a služby
807 208 €
7 %
9 %
Granty a transfery
9 020 568 €
32 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
8 999 724 €
100 %
99 %
Zahraničné granty
20 844 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3 300 000 €
12 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3 300 000 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
3 098 410 €
11 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
2 082 715 €
67 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
628 620 €
20 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
323 545 €
10 %
11 %
Kapitálové príjmy
56 506 €
2 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
7 024 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
592 837 €
2 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
592 837 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby