Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Čadca

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
28 119 694 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
16 805 060 €
60 %
67 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
15 311 951 €
91 %
91 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
1 245 428 €
7 %
7 %
Zdroje z predaja majetku
182 496 €
1 %
2 %
Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
65 185 €
0 %
0 %
Zdroje zo zisku
0 €
0 %
0 %
Zo štátneho rozpočtu
6 491 648 €
23 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
6 257 916 €
96 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
212 887 €
3 %
8 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
20 844 €
0 %
0 %
Bankové úvery
3 300 000 €
12 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
3 300 000 €
100 %
97 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
1 522 986 €
5 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
1 118 313 €
73 %
69 %
Iné zdroje
404 673 €
27 %
31 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby