Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27

Spolu majetok
1 679 468 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 602 191 €
95 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 602 191 €
100 %
100 %
Stavby
1 452 826 €
91 %
87 %
Pozemky
135 936 €
8 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 429 €
1 %
2 %
Obežný majetok
76 405 €
5 %
13 %
Finančné účty súčet
71 147 €
93 %
94 %
Bankové účty
71 147 €
93 %
91 %
Zásoby súčet
5 258 €
7 %
2 %
Materiál
5 258 €
7 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
872 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
872 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby