Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trenčín

Finančné zdravie
5,0
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
4,5
Dlhová služba
5,0
Bilancia bežného účtu
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Príjmy60,7 mil. €
Daňové príjmy
52,7 %
Granty a transfery
22,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
11,1 %
Nedaňové príjmy
10,0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
3,4 %
Trenčín
priemer miest
Výdavky53,7 mil. €
Vzdelávanie
41,4 %
Všeobecné verejné služby
15,4 %
Ekonomická oblasť
14,0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
9,7 %
Sociálne zabezpečenie
6,6 %
Bývanie a občianska vybavenosť
6,1 %
Ochrana životného prostredia
4,6 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,3 %
Obrana
0,0 %
Trenčín
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
4,2
Celkové hodnotenie
4,2
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
4,3
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
4,1
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
14 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
Richard Rybníček

nezávislý kandidát

primátor od 27.11.2010
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
E-mail:msu@trencin.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby