Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hlohovec

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
21 322 957 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
8 577 520 €
40 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
4 318 504 €
50 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
1 901 311 €
22 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
1 261 267 €
15 %
14 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 096 439 €
13 %
18 %
Všeobecné verejné služby
3 439 644 €
16 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
2 749 039 €
80 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
634 585 €
18 %
17 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
31 259 €
1 %
1 %
Všeobecné služby
24 761 €
1 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
2 895 414 €
14 %
9 %
Kultúrne služby
2 047 176 €
71 %
45 %
Rekreačné a športové služby
401 149 €
14 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
343 777 €
12 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
103 312 €
4 %
2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
2 176 404 €
10 %
8 %
Rozvoj obcí
1 437 385 €
66 %
56 %
Verejné osvetlenie
333 645 €
15 %
16 %
Zásobovanie vodou
327 946 €
15 %
1 %
Rozvoj bývania
77 428 €
4 %
11 %
Ochrana životného prostredia
1 767 940 €
8 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
1 554 318 €
88 %
85 %
Nakladanie s odpadovými vodami
209 819 €
12 %
2 %
Ochrana prírody a krajiny
3 804 €
0 %
3 %
Sociálne zabezpečenie
1 056 895 €
5 %
6 %
Staroba
997 643 €
94 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
51 630 €
5 %
12 %
Rodina a deti
7 621 €
1 %
6 %
Ekonomická oblasť
766 381 €
4 %
14 %
Doprava
716 886 €
94 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
27 769 €
4 %
8 %
Iné odvetvia
20 080 €
3 %
2 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
1 646 €
0 %
1 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
557 924 €
3 %
3 %
Policajné služby
549 428 €
98 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
8 495 €
2 %
5 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
79 854 €
0 %
0 %
Ústavná zdravotná starostlivosť
50 448 €
63 %
12 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
27 960 €
35 %
7 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
1 422 €
2 %
72 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
24 €
0 %
9 %
Obrana
4 981 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
4 981 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby