Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hlohovec

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
21 322 957 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
13 919 228 €
65 %
68 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
12 141 632 €
87 %
92 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
1 496 333 €
11 %
6 %
Zdroje z predaja majetku
281 263 €
2 %
1 %
Zo štátneho rozpočtu
4 511 202 €
21 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
4 345 130 €
96 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
136 328 €
3 %
7 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
29 744 €
1 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
2 115 084 €
10 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
1 093 408 €
52 %
74 %
Iné zdroje
1 021 677 €
48 %
26 %
Bankové úvery
777 442 €
4 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
777 442 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby