Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Tvrdošín

Finančné zdravie
5,9
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
6,0
Dlhová služba
5,9
Bilancia bežného účtu
5,6
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Dcérske organizácie
Príjmy11,7 mil. €
Daňové príjmy
41,8 %
Granty a transfery
39,6 %
Nedaňové príjmy
13,1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5,5 %
Tvrdošín
priemer miest
Výdavky10,0 mil. €
Vzdelávanie
37,1 %
Všeobecné verejné služby
16,7 %
Bývanie a občianska vybavenosť
15,6 %
Ochrana životného prostredia
11,8 %
Ekonomická oblasť
8,0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
6,3 %
Sociálne zabezpečenie
2,3 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
1,9 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
0,2 %
Obrana
0,0 %
Tvrdošín
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
4,6
Celkové hodnotenie
4,4
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
4,7
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
5,0
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
2 hodnotenia
Predstavitelia samosprávy
Ivan Šaško

nezávislý kandidát

primátor od 2.12.2006
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Tvrdošín
Kraj:Žilinský kraj
E-mail:tvrdosin@tvrdosin.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby