Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vysoké Tatry

Finančné zdravie
4,7
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
6,0
Dlhová služba
5,3
Bilancia bežného účtu
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,7
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
3,5
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Dcérske organizácie
Príjmy9,1 mil. €
Daňové príjmy
46,8 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
19,6 %
Granty a transfery
15,4 %
Nedaňové príjmy
13,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5,1 %
Vysoké Tatry
priemer miest
Výdavky8,8 mil. €
Vzdelávanie
24,6 %
Všeobecné verejné služby
24,6 %
Bývanie a občianska vybavenosť
24,3 %
Ekonomická oblasť
11,3 %
Ochrana životného prostredia
8,0 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,4 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
2,4 %
Sociálne zabezpečenie
1,4 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
0,9 %
Obrana
0,0 %
Vysoké Tatry
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
Celkové hodnotenie
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
zatiaľ nehodnotené
Predstavitelia samosprávy
Jozef Štefaňák

nezávislý kandidát

primátor od 29.10.2022
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský kraj
E-mail:msu@vysoketatry.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby